Ako využiť emócie kupujúcich na predaj nehnuteľnosti

  • 2 mesiace dozadu
  • Rady

Vytvorte pre potenciálnych kupujúcich nezabudnuteľný a emocionálne pútavý zážitok a zvýšte tak svoje šance na úspešný predaj.

Rozhodnutie o kúpe domu nie je založené len na praktických úvahách. V skutočnosti hrajú v procese kúpy domu významnú úlohu emócie. Ak pochopíte psychológiu kúpy domu, dokážete zapôsobiť na emócie kupujúcich a vzbudiť u potenciálnych kupcov seriózny záujem. Zároveň tým zvýšite šance na úspešný predaj vášho bytu alebo domu.

Zdroj: benzoix on Freepik

Ako funguje psychológia nákupu

Jedným z najdôležitejších aspektov psychológie kúpy domu je poznatok, že kupujúci si nekupujú len nehnuteľnosť, ale investujú do budúcnosti. Predstavujú si miesto, kde si vytvoria spomienky, vybudujú život a nájdu pohodlie. Preto je pri marketingu domu alebo bytu nevyhnutné zdôrazniť emocionálne výhody, ktoré s ním súvisia. Pri prehliadke upozornite na potenciál priestoru pre rodinné stretnutia, pokoj v susedstve alebo komunitné spolunažívanie.

 

Ďalším dôležitým faktorom je strach z toho, že o niečo prídete (tzv. FOMO). Kupujúci majú často pocit naliehavosti urobiť rozhodnutie a obávajú sa, že ak nebudú konať rýchlo, prídu o svoj vysnívaný domov. Ako predávajúci môžete túto emóciu využiť vytvorením pocitu exkluzivity a vzácnosti. Môžete napríklad zdôrazniť, že nehnuteľnosť je veľmi žiadaná, alebo vyzdvihnúť jedinečné vlastnosti, ktorými sa odlišuje od ostatných domov na trhu.

Zdroj: frimufilms on Freepik

Sila emócií v procese kúpy domu

Pri rozhodovaní sa ľudia riadia emóciami. Platí to aj pri kúpe domu. Emócie ovplyvňujú naše vnímanie, úsudky a v konečnom dôsledku aj naše konanie. Jednou zo silných emócií, ktorá zohráva významnú úlohu v procese kúpy domu, je pocit pohodlia. Kupujúci hľadajú miesto, kde sa môžu cítiť uvoľnene a nájsť úkryt pred vonkajším svetom. Snažte sa preto vytvoriť v dome teplú a príjemnú atmosféru. Použite jemné osvetlenie, pustite tlmené zvuky upokojujúcej hudby alebo pridajte zútulňujúce prvky, ako sú prikrývky či vankúše. Tým, že oslovíte túžbu kupujúcich po pohodlí, okamžite v nich vyvoláte pocit domova a zvýšiť ich emocionálnu väzbu k nehnuteľnosti.

 

Ďalšou silnou emóciou pri kúpe domu je pocit vzrušenia. Kupujúci chcú mať pocit nadšenia z nového domova. Odprezentujte im krásny dvor, úžasný výhľad alebo najmodernejšie spotrebiče. Ľahšie si tak predstavia, že budú v takom skvelom dome alebo byte sami bývať, čím podnietite ich pozitívne emócie.

Zdroj: pvproductions on Freepik

Využite inscenovanie, tzv. home staging

Home staging je účinným nástrojom na vytvorenie emocionálneho spojenia s potenciálnymi kupujúcimi. Zahŕňa usporiadanie a výzdobu domu tak, aby vynikli jeho najlepšie vlastnosti a aby kupujúci prejavili svoje emócie. Spočíva vo vytvorení vizuálne príťažlivého a emocionálne pútavého prostredia, čím zvýšite vnímanú hodnotu nehnuteľnosti a urobíte ju pre kupujúcich žiadanejšou.

Pri príprave a inscenovaní domu je nevyhnutné zohľadniť cieľovú skupinu. Rôzni kupujúci môžu mať rôzne preferencie a emocionálne spúšťače. Napríklad rodina s malými deťmi pravdepodobne hľadá dom s priestranným dvorom a bezpečným okolím. Na druhej strane, mladý profesionál má zrejme väčší záujem o moderný a štýlový interiér.

 

Dôležité je tiež vytvoriť aj súdržné a harmonické prostredie. Dobre naaranžovaný dom by mal mať jednotnú tému, pričom každá miestnosť by mala dopĺňať celkovú estetiku. To pomáha vytvoriť pocit jednoty a súdržnosti, ktorý môže v potenciálnych kupujúcich vyvolať pozitívne emócie. Venujte preto pozornosť detailom, ako sú farebné schémy, usporiadanie nábytku a osvetlenie.

Zdroj: vecstock on Freepik

Preveďte kupujúcich príbehom

Ľudia milujú príbehy a ich rozprávanie ich vie významne ovplyvniť. Rozprávanie príbehov pomáha kupujúcim predstaviť si, ako krásne sa im v novom domove nažíva.

Jedným zo spôsobov, ako využiť rozprávanie príbehov v procese kúpy domu, je zameranie sa na históriu a jedinečné vlastnosti nehnuteľnosti. Kupujúcich často zaujíma príbeh domu, napríklad jeho architektonický štýl, predchádzajúci majitelia alebo akékoľvek významné udalosti, ktoré sa v ňom odohrali. Ukážte kupujúcim pôvodné architektonické detaily, porozprávajte anekdoty o predchádzajúcich majiteľoch alebo zdôraznite akýkoľvek historický fakt spojený s nehnuteľnosťou.

Ďalším spôsobom využitia rozprávania príbehov je vytvorenie príbehu o potenciálnej budúcnosti domu. Kupujúci si chcú predstaviť, ako v tomto priestore žijú a vytvárajú si vlastné príbehy. Pomôžte im predstaviť si to tak, že opíšete, ako by mohli využívať jednotlivé miestnosti, podelíte sa s nimi o nápady na rekonštrukciu alebo vylepšenia alebo zdôrazníte akékoľvek zaujímavé prvky, ktoré zvyšujú zážitok z bývania.

Zdroj: freepik

Zamerajte sa na vizuálne prvky

Vizuálne prvky zohrávajú zásadnú rolu pri vyvolávaní emócií. Ľudia sú veľmi vizuálne bytosti a prirodzene nás priťahujú estetické obrázky. Použitím vysokokvalitných vizuálov môžete zatraktívniť vašu nehnuteľnosť.

Vysokokvalitné fotografie dokážu prezentovať najlepšie vlastnosti nehnuteľnosti a vytvoriť pozitívny prvý dojem. Oplatí sa investovať do profesionálnych fotografií, aby ste zabezpečili, že nehnuteľnosť bude prezentovaná v tom najlepšom svetle. Fotograf/ka vie ako zachytí správne uhly, použije prirodzené osvetlenie a úpravu fotografií s cieľom zvýšiť ich vizuálnu príťažlivosť. Ďalšie vizuálne prvky, ktoré môžete využiť vo váš prospech, sú videá a virtuálne prehliadky. Videá umožňujú potenciálnym kupujúcim zažiť nehnuteľnosť viac zážitkovým spôsobom, čo vytvára silnejšie emocionálne spojenie. Virtuálne prehliadky zasa umožňujú kupujúcim preskúmať nehnuteľnosť vlastným tempom a predstaviť si, ako v danom priestore žijú.

 

Zdroj: freepik

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk, freepik.com

Compare listings

Compare